ensv
bildspel_850x320_sno

Projects

Projekt 1

Is COPD patient mobility in combination with other parameters a sensitive measure and predictive indicator for early detection of exacerbations in COPD?
An open, single group, single center Study to confirm CTC-Actiwise™ as a means to record and monitor the progression of a patient’s COPD.

Den kliniska studien med studiekod CTC002.1 är initierad i november på Lungkliniken Sus Lund under klinisk ledning av professor Leif Bjermer. Studiens utfall kommer att analyseras i realtid och beräknas slutförd under våren 2013.

Studien är ett gemensamt utvecklings- och samarbetsprojekt mellan Boehringer Ingelheim, Lunds universitet, Region Skåne och Infonomy, med CareTelCom som huvudsponsor.

Latest News

Login

Links

Contact

CareTelCom
Phone:+46 705 50 37 57

Fler kontaktuppgifter